www.TV-MIS.cz http://www.tv-mis.cz/ Nejnovější tituly na TV-MIS.cz cs TV-MIS.cz http://www.tv-mis.cz/img/tvmis-ico.gif http://www.tv-mis.cz 88 33 TV-MIS.cz - multimediální internetová samoobsluha. On-demand filmy, video, audio. Vše zdarma - ke stažení i streaming. Čtyři programy: zábava, vzdělání, publicistika, lokální. Provozuje FATYM prostřednictvím A.M.I.M.S. Jan Hus - reformátor církve? (Co opravdu řekl Jan Pavel II. 17.12.1999 česky o Janu Husovi) http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=1486 Všude v české prostředí, a to i v oficiálním znění textu publikovaném Českou biskupskou konferencí (výjimkou je jen předmluva knihy Jaroslav V. Polc: Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti, A.M.I.M.S., Vranov nad Dyjí 2015) se uvádí nesprávné znění promluvy papeže Jana Pavla II., ze kterého se vyvozuje, že Jan Pavel II. dne 17.12.1999 označil Jan Husa za reformátora Církve. Podařilo se nám získat autentickou nahrávku záznamu proslovu papeže Jana Pavla II. k  účastníkům mezinárodního sympozia o mistru Janu Husovi ve Vatikánu, kterou vysílal 17.12.1999 Vatikánský rozhlas. Zde papež říká, že Husovská ekumenická komise byla založena "s cílem zjistit přesné místo, které patří mistru Janu Husovi mezi těmi, kteří usilovali o církvení reformu." Tedy nikoliv "mezi reformátory Církve", jak bývá mylně uváděno - a toto nesprávné znění textu je i v publikaci ČBK Mezinárodní sympozium o mistru Janu Husovi. Řím, Papežská lateránská univerzita 15.-18. 12. 1999 (Česká biskupská konference č. 11, prosinec 1999, vydal Sekretariát České biskupské konference, Praha 2000). Vzhledem k tomu, že jde o část projevu, kterou papež pronesl česky, nemůže jít o chybu překladu... Dějiny spásy 4: Šalamoun, Rozdělení říše () http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=1485 Dějiny spásy 4 obsahují: 1. Šalamoun, 2. Rozdělení říše. Nahrávku se nám podařilo získat z archivu neznámého původu (ještě na magnetofonových páscích) pokud byste věděli bližší informace o nahrávkách, budeme vděční, když nám dáte vědět na adresu: marek@fatym.com Znělka 2. neděle postní (znělka) http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=1484 Znělka 2. neděle postní. Nazpívaly mladší marianky na exerciciích pro marianky. Znělka 1. neděle postní (znělka) http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=1483 Znělku zazpívali děti z Vranova pod vedením o. Marka Až do konce světa 6 část (stručný přehled církevních dějin pro mládež) http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=1475 Tyto nahrávky jsou stručný přehled církevních dějin pro mládež. Seznam nahrávek v šesté části: 1. Naše století (20.), 2. Druhý vatikánský koncil. Bonus: Věda a víra pravděpodobně slovenské vysílání Vatikánu.Nahrávku se nám podařilo získat z archivu neznámého původu (ještě na magnetofonových páscích) pokud byste věděli bližší informace o nahrávkách, budeme vděční, když nám dáte vědět na adresu: marek@fatym.com Salve Regina (mniši z Einsiedelnu) http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=1482 Nahrávka vznikla na přístupné modlitbě mnichů v klášteře Einsiedelnu ve Švýcarsku. Znělka 6. neděle mezidobí B () http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=1481 Záznam znělky pro 6 neděli v mezidobí B, nazpívaly děti z Jeníkova 11.2. 2018. Znělka 5. neděle mezidobí B (znělka) http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=1480 Záznam znělky pro 4. neděli v mezidobí. Nazpívaly 3 skupinky Marianky na exercicich v Prosiměřicích. Až do konce světa 5 část (stručný přehled církevních dějin pro mládež) http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=1474 Tyto nahrávky jsou stručný přehled církevních dějin pro mládež. Seznam nahrávek v páté části: 1) 17. a 18. století, 2) Vstříc velkým změnám.Nahrávku se nám podařilo získat z archivu neznámého původu (ještě na magnetofonových páscích) pokud byste věděli bližší informace o nahrávkách, budeme vděční, když nám dáte vědět na adresu: marek@fatym.com Znělka 4. neděle mezidobí B (Marianky) http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=1479 Záznam znělky pro 4. neděli v mezidobí. Nazpívaly Marianky z Řečkovic malé.